Polityka ochrony prywatności RODO

                                                                

Polityka prywatności dla fiorentino.pl 

 

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona prawo osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymagania Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 

Dane administratora i inspektora ochrony danych 

Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochron ydanych jest: 

 

Fiorentino Janusz Mroszczyk

37-700 Przemyśl

Ul.Gen.Jakuba Jasinskiego 56a
adres email: iodo@fiorentino.pl


Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem:  iodo@fiorentino.pl

 

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, logujesz się na istniejące już konto klienta lub zamawiasz produkty. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo. 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • Zawarcie i wykonanie umów
 • Dostarczanie biuletynów informacyjnych
 • Działania marketingowe, takie jak loterie z nagrodami
 • Obsługa klienta i pomoc dla klientów
 • Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające  z prawa: 

 • Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych  z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.
 • Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi. 
 • Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych. 
 • Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.
 • Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 

Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

 

Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

W myśl art. 6, par. 1,lit. f RODO nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

 • Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)
 • Sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)
 • Objętość przesłanych danych
 • Stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja
 • Używany przez Ciebie system operacyjny
 • Dostawca usług internetowych, z których korzystasz
 • Adres IP przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem

Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni.

Używamy tych danych również w celach marketingowych, badania i określania rynku oraz ustalania struktury naszych usług w celu sprostania popytowi poprzez tworzenie i analizowanie profili użytkowania pod pseudonimami, jednakże tylko wówczas, gdy nie skorzystałeś/łaś z prawa do odmowy lub do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych w taki sposób (zob. uwagi dotyczące przysługującego Ci prawa do sprzeciwu w sekcji „Twoje prawa”). Powyższe obejmuje funkcję „Zapamiętaj mnie”, którą możesz również zdezaktywować  na Twoim koncie klienta .

Te dane dostępowe nie są analizowane i zostaną automatycznie usunięte przez nadpisanie nie później niż w ciągu siedmiu dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Ciasteczka(cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

 

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych webanalysis oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies.

 

Udostępnianie informacji o naszych produktach i usługach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach, takich jak biuletyny informacyjne

 

Używamy Twoich danych o przesyłania informacji, o które prosisz odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany przez Ciebie adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1lit. a i art. 7 RODO. 

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania biuletynów informacyjnych 

Na naszej stronie internetowej można się zapisać na darmowy biuletyn informacyjny. Przy zarejestrowaniu się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego zostaną do nas przesłane dane z formularza danych, tj. co najmniej Twój adres mailowy. 

Rejestracja odbywa się przy zastosowaniu procedury podwójnego wyboru pozytywnego („double opt-in”), w ramach której po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne w celu zapobiegania rejestracji osób podających adresy mailowe, które do nich nie należą. Uzyskana zostanie od Ciebie zgoda na przetwarzanie danych przy procedurze rejestracji, a niniejsza Polityka prywatności zostanie w niej przywołana.

 1. Rejestracja w sklepie

Jeżeli zarejestrujesz się na stronie w celu otrzymywania informacji mailem, będziemy przechowywać Twój adres mailowy abyśmy mogli dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach.

 1. Dostawy związane ze sprzedażą produktów i usług

Jeżeli nabywasz produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, możemy przesyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach na wskazany przez Ciebie adres mailowy, nawet bez Twojej zgody.

 1. Przesyłki pocztowe

Możemy również wykorzystać Twoje dane do przesyłania informacji o naszych produktach, usługach oraz ofertach specjalnych pocztą.

Pragniemy, aby czytanie naszych maili sprawiało Ci przyjemność, dlatego staramy się, aby zawierały one tylko takie informacje, które prawdopodobnie uznasz za ciekawe. Dlatego mierzymy i przechowujemy częstotliwość wejść i kliknięć na Twoim profilu użytkownika, w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy otwierasz nasze maile, na jakie treści klikasz w tych mailach i kiedy, oraz czy i dlaczego nasze maile mogą do Ciebie nie docierać. Korzystamy z tych danych również w celach statystycznych.

Oczywiście możesz się również wypisać, aby przestać otrzymywać takie maile, tj. wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, w którym to celu w każdym mailu i biuletynie informacyjnym załączony jest odpowiedni link do anulowania subskrypcji. Następnie zostaniesz poproszony(a) o potwierdzenie anulowania subskrypcji na naszej stronie internetowej. Możesz również skontaktować się z nami w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie:

- mailem:  iodo@fiorentino.pl
-pocztą:  Gen.Jakuba Jasińskiego 56a

Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz do funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia zamówień, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania płatności). Będziesz otrzymywać te powiadomienia zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.

 

Przetwarzane danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przy składaniu zamówień bez rejestracji

 1. Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu udzielenia odpowiedzina Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w związku z tym zostaną przez nas usunięta po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

 

 1. Rejestracja

Na naszej stronie internetowej przedkładamy Ci opcję rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane.  W celu zapobiegania błędom typograficznym(tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawność Twojego adresu przy jego wprowadzaniu. 

 1. Zamówienia złożone bez rejestracji

Możesz złożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez rejestracji. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musisz się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości ,będziesz musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane.

Przy zamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Ciebie dane w celu wykonania umowy, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowisz aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich winnych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

 1. Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobieganianie właściwemu wykorzystaniu danych lub innych  zachowań  sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 

W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie w naszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych ,hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatności wysyłki produktów.

Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, przekazujemy dane osobom trzecim w celu wykonania umowy w następujących przypadkach, przez co podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie tych danych:

 • Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.
 • Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność[Nazwa podmiotu przetwarzającego płatność].

Odnośnie płatności, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność. W przypadku płatności kartą kredytową wyjątek stanowi „pseudo-numer karty”. Abyś nie musiał(a) przy każdej płatności wprowadzać ponownie numeru swojej karty kredytowej, na Twoim koncie klienta przechowywany jest pseudo-numer karty. Ten pseudo-numer karty umożliwia zakup produktów i usług tylko na naszej stronie internetowej, zamówionych z Twojego konta klienta i nie jest on identyczny z numerem Twojej karty kredytowej.

 1. Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO

Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd),lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).

Sprawdzaniezdolności kredytowej, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

Jeżeli jako formę płatności wybierzesz „eRaty”, nasz partner finansowy może uzyskać informacje na temat zdolności kredytowej na podstawie metod statystyczno-matematycznych w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów. Prosimy kierować wszelkie związane z powyższym zapytania do naszego partnera finansowego. 

 

[Dane kontaktowepartnera zapewniającego finansowanie]

 

Logowanie przez Facebook

Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na Facebooku, możesz zarejestrować swoje konto i logować się na nie  na naszej stronie internetowej za pomocą Twojego konta na Facebooku. Prosimy zwróci ćuwagę, że do Twojego konta na Facebooku odnoszą się Polityka w zakresie danych oraz Warunki świadczenia usług Facebooka(http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

 

a)Rejestracja przez Facebook

Jeżeli pragniesz założyć nowe konto na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się przy pomocy Twojego konta na Facebooku. Przy rejestracji przez Facebooka, Facebook poprosi Cię najpierw o podanie danych Twojego konta na Facebooku oraz o zalogowanie się lub rejestrację przy pomocy Facebooka. Jeżeli jesteś już zalogowany(a) do Facebooka, ten krok zostanie pominięty. Po drugie, możesz powiązać swój profil Facebooku z aplikacją Facebooka na naszej stronie internetowej. W tym momencie zostaniesz poinformowany o tym, Facebook będzie mógł przesyłać dane z Twojego konta na Facebooku do nas (informacje w Twoim „profilu publicznym” na Facebooku: imię, nazwisko, grupa wiekowa, zdjęcie profilowe, zdjęcie na okładce, płeć, listę znajomych, nazwę użytkownika Facebooka oraz identyfikator użytkownika (Facebook ID),jak również inne informacje dostępne publicznie na Facebooku, oraz Twój adres mailowy). Z powyższych informacji my zaimportujemy jedynie Twój adres mailowy, imię i nazwisko w celu utworzenia Twojego konta na naszej stronie internetowej. Będziesz również musiał(a) zaakceptować naszą Politykę prywatności. Przed zapisaniem możesz edytować swoje imię i nazwisko. Jeżeli w późniejszym czasie będziesz chciał(a) zmodyfikować swój adres mailowy, trzeba będzie rozłączyć się z Twoim kontem na Facebooku.

 

b)Powiązanie konta istniejącego na naszej stronie internetowej z Facebookiem

Jeżeli masz już u nas konto i chcesz je powiązać ze swoim kontem na Facebooku, ta funkcja jest dostępna w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej, gdzie dostępne są ustawienia mediów społecznościowych. Powiązanie obu kont pozwoli Ci w przyszłości logować się na naszą stronę internetową przy użyciu Twojego konta na Facebooku. Z Facebooka zostaną do nas przesłane te same dane i będą one przez nas przechowywane tak, jak to opisano powyżej w punkcie „Rejestracja przez Facebook”.

 

c)Logowanie przez Facebook

Jeżeli jesteś zarejestrowany(a) na naszej stronie internetowej przy pomocy Twojego konta na  Facebooku lub powiązałeś/łaś swoje konto na naszej stronie internetowej z Twoim kontem na Facebooku, będziesz zawsze mógł/mogła logować się na naszej stronie internetowej przy pomocy klawisza „Zaloguj się przez Facebook” umieszczony na naszej stronie internetowej. W tym celu musisz być zalogowany/a do Facebooka. 

 

Będziesz zawsze mieć opcję logowania się na naszą stronę internetową bez używania Twojego konta na Facebooku. W tym celu będziesz musiał(a) podać adres mailowy z konta na Facebooku, obowiązujący na dzień rejestracji lub powiązania konta oraz aktualne hasło z naszej strony internetowej.

 

d)Usunięcie powiązania

Jeżeli chcesz czasowo usunąć powiązanie pomiędzy Twoim kontem na naszej stronie internetowej a Twoim kontem na Facebooku, prosimy wejść w ustawienia mediów społecznościowych w zakładce „Moje konto” na naszej stronie internetowej. W celu trwałego usunięcia powiązania musisz usunąć aplikację Facebook App w zakładce„Twoje aplikacje” w centrum aplikacji na twoim koncie Facebooka, klikając na „Usuń aplikację” w ustawieniach.

 

Twoje prawa 

Oczywiście w związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

mailem: iodo@fiorentino.pl
pocztą: Gen.Jakuba Jasińskiego 56a 37-700 Przemyśl

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

 1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. 

 1. Prawo do sprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 1. Prawo do usunięcia 

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

 1. Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. 

 1. f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym ,standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 

 1. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

 1. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłączniena zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 1. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Najszybszym, najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobem skorzystania z przysługującego Ci prawa do sprostowania oraz do usunięcia danych jest zalogowanie się na swoje konto klienta i wyedytowanie  lub usunięcie bezpośrednio przechowywanych tam danych. Prosimy zwrócić uwagę, że z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową. Powyższe może również obejmować usługi ponownego ściągnięcia z internetu.  Dlatego zachęcamy do wykonania kopii zapasowej (backupu) Twoich danych przed skorzystaniem z prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług. 

 

25 maja 2018 r.

 

Masz pytania?

Z przyjemnością pomożemy

tel. (+48) 608 022 070

Czynne pon.-pt. w godzi. 9.00 - 17.00

bok@fiorentino.pl

Meble dostarczamy

WŁASNYM TRANSPORTEM
Więcej >